FilaBox - Elektrisk kartongbuffer

FilaBox är en helautomatisk kartongbuffert för placering av detalj i kartong med robot. Kartongbufferten är flexibel, går att anpassa antal band och längd på banden beroende på önskad tid att köra obemannat. Storleken på banden är anpassningsbara efter måtten på era kartonger. Styrning sker över robot med in- och utgångar alternativt integrerat HMI filabox. Lyft av låda/kartong sker elektriskt och den totala vikten får ej överstiga 100 kg. FilaBox går att köpa som "stand-alone" till er befintliga maskin eller i en komplett automationscell.

Hör av dig till oss!