Service & Underhåll

SERVICE &
UNDERHÅLL

För oss är det viktigt att du känner dig trygg genom hela projektet. Därför erbjuder vi ett serviceavtal som ger dig bästa service och underhåll även efter installation. När du tecknar serviceavtal med Wiba försäkrar du dig om att dina maskiner producerar maximalt samtidigt som de hålls i topptrim.

SÄNK UNDERHÅLLSKOSTNADEN

Genom vårt serviceavtal får du bättre kontroll över service och underhåll av din maskinpark. Med planerade produktionsstopp och förebyggande underhåll kan våra servicetekniker hjälpa dig att sänka de totala kostnaderna för underhåll.

KALIBRERING EN GÅNG PER ÅR

Vid varje servicegenomgång utför vi kalibrering av både tryck och temperaturer (gäller formsprutor). Detta ger en stabilare produktion och bättre kvalitet. Du kan redovisa kalibreringen för dina kunder och i interna ISO-system. Mätningen utförs med utrustning som vi i vår tur har kalibrerat hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

ÖKA DIN PRODUKTIVITET

Med vårt serviceavtal får du dessutom alltid en fullständig status på dina maskiner. Planerade driftstopp tar alltid kortare tid än oplanerade och ger förbättrat maskinutnyttjande, vilket leder till ökad produktivitet. Serviceavtal med Wiba gör därmed att du kan sätta stopp för dyra ”brandkårsutryckningar”.